PL CZ

25-07-2013

Zaproszenie na koncert zespo³ów folklorystycznych


Serdecznie zapraszam juæ w najbliæszy
pi±tek od godziny 16 do Artystycznej Galerii Izerskiej
na spotkanie z muzyk± ludow±.

 

Wyst±pi± dla Państwa cztery zespo³y:
Milikowianki z Kapel±, Go¶ciszowianki, Izerskie Bogdanki oraz Rybniczanki.

Zapowiada siź ¶wietna zabawa przy ludowych d¼wiźkach do pó¼nych godzin wieczornych.
Spodziewamy siź go¶cinnej wizyty osób z ukraińskiego i macedońskiego zespo³u ludowego, które w tym czasie goszcz± na naszych terenach.

Koncert jest czź¶ci± realizowanego w 2013 roku w AGI projektu pn. "Prezentacje artystyczne Partnerstwa Izerskiego w Artystycznej Galerii Izerskiej
w Kromnowie".

Wstźp na koncert oraz pozosta³e wydarzenia w ramach projektu jest oczywi¶cie darmowy!

Czekamy na Państwa!

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers