PL CZ

07-11-2013

Zaproszenie na bezpłatną konferencję w Jeleniej Górze

Z okazji obchodów 60-lecia powstania Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach" organizowanej w ramach projektu pt. "Rola przewodników sudeckich w edukacji młodzieży, rozwoju turystyki górskiej i promocji Sudet".

 

Z okazji obchodów 60-lecia powstania Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach" organizowanej w ramach projektu pt. "Rola przewodników sudeckich w edukacji młodzieży, rozwoju turystyki górskiej i promocji Sudet". Konferencja odbędzie się dn.09.11.2013 roku (sobota) od godz. 10.00 w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 8. Program Konferencji: 9.00-10.00 - rejestracja uczestników 10.00 - wystąpienia zaproszonych Gości 10.30 - pierwsza sesja referatowa prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski - Twórcy turystyki czeskich Karkonoszy. dr hab. Tomasz Przerwa - Rocznicowe refleksje nad formułą organizacji przewodnictwa górskiego w Sudetach w początkach XIX wieku. PaedDr. Jan Lutinec - Turystyka czeska w Karkonoszach dyskusja 12.00 - przerwa kawowa 12.30 - druga sesja referatowa dr Przemysław Wiater - Karkonoski Duch Gór. Symbol czy pamiątka? prof. dr hab. Jacek Potocki- Kształtowanie sieci turystycznych szlaków pieszych w Sudetach po II wojnie światowej i jego ważniejsze uwarunkowania. mgr Ivo Łaborewicz - Przepisy urzędowe dotyczące przewodników i tragarzy lektyk w Karkonoszach śląskich w latach 1874-1914. mgr Justyna Wierzchucka - Szkło pamiątkowe z Karkonoszy w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Dyskusja 14.00 przerwa kawowa 14.30 trzecia sesja referatowa mgr Tomasz Miszczyk - Archeologiczne odkrycia na obszarach górskich w Sudetach. prof. dr hab. Romuald M. Łuczyński - Zamki sudeckie jako atrakcja turystyczna w XIX stuleciu.(prezentacja) gr Jarosław Szczyżowski - Will Erich Peuckert - Profesor od czarownic z Gór Kaczawskich dr Piotr Gryszel - Historia przewodnictwa w Sudetach w świetle badań Ryszarda Kincela. Prezentacja głównych tez niepublikowanej pracy doktorskiej. dr Piotr Gryszel - Rozwój sieci schronisk młodzieżowych w Sudetach Zachodnich - zarys dziejów. dr Piotr Gryszel - Wielokulturowości Dolnego Śląska jako produkt turystyki edukacyjnej. Dyskusja 16.30 zakończenie konferencji Udział w konferencji jest bezpłatny!

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers