PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Zamek Podskale

Zamek Podskale

CZ

Adres:

Zamek Podskale (niem. Talkenstein) – położony we wsi Rz±siny, w województwie dolno¶l±skim, w powiecie lwóweckim, w gminie Gryfów ¦l±ski. Zamek znajduje się na szczycie wzniesienia (422 m n.p.m., na skale wznosz±cej się 25 m powyżej poziomu terenu. Istnieje kilka hipotez dotycz±cych jego powstania. Wspomina się o rodzinie Talkenbergów, jako budowniczych zamku, rycerzach raubritterach, a także wymienia się Henryka Brodatego, który jakoby miał postawić zamek w celu wzmocnienia południowych rubieży swego księstwa. Przed 1368 rokiem zamek przeszedł w posiadanie rodziny Dalach-Talkenberg. Bernard Talkenberg zajmował się rozbójnictwem i z tego też powodu w 1476 roku zamek został zdobyty przez wojska króla Czech i Węgier Macieja Korwina pod dowództwem Jerzego Steina oraz mieszczan lwóweckich i wysadzony przez górników z Kowar. W XVI w. zamek został czę¶ciowo odbudowany przez Krzysztofa Talkenberga. Około 1530r. zamek został opuszczony przez Rampholda Talkenberga, który przeniósł się do pobliskich Płakowic. Od tego czasu zamek ulegał zniszczeniu, wielokrotne zmiany wła¶cicieli także nie przyczyniły się do jego odbudowy zamku. Ostatnim wła¶cicielem przed II wojn± ¶wiatow± był Hintz z Winckel.

Mapa :

Galerie Zamek Podskale

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers