PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Zamek Frydlant

Zamek Frydlant

CZ

Adres: Zámecká 4001,Frýdlant v Čechách, 46401,

Telefon:(+420) 482 312 130

E-mail :frydlant@liberec.npu.cz

Historia Zamku Frydlant:
W XIII wieku właścicielami Frydlantu byli Ronovicowie. Pierwsza pisemna wzmianka o Frydlancie pochodzi z 1278 roku, kiedy Przemysł Otokar II odebrał dobra Ronovicom i sprzedał je Rulkovi z Bibrsztejna za 800 grzywien srebra. Ród Biberstejnów miał tu siedzibę przez prawie trzysta lat i w tym czasie budowlę z rozmachem rozszerzono i ufortyfikowano.
W XIV wieku do kompleksu architektonicznego, w którego skład w tym czasie wchodziły Wysoka Wieża oraz podłużny pałac, zostały dołączone dalsze budowle. Przez następne dwieście lat architektura pałacowa przeszła przez dalsze przebudowy, podczas których rozbudowywano i wzmacniano system fortyfikacyjny. Przebudowy w pierwszej połowie XVI wieku zawierały w sobie juz ślady renesansu.
Wzrastające wymagania w stosunku do siedzib szlacheckich doprowadziły pod koniec XVI wieku do dalszych prac na zamku, który przebudowano na renesansową siedzibę pałacową. Na przełomie XVI i XVII wieku uzyskał Frydlant nowe oblicze, kiedy Katarzyna z Redernu kazała na podgrodziu wybudować kaplicę i nowy renesansowy pałac.
Prace budowlane Frydlantu były kontynuowane w drugiej połowie XVIII wieku za czasów pierwszych Clam-Gallasow i związane były z budową muzeum zamkowego. Działania te nabrały tempa zwłaszcza w latach 60-tych XIX wieku.
Od końca XVIII wieku dochodziło do stopniowego przesuwania pomieszczeń mieszkalnych z zamku do dolnego pałacu renesansowego. Pomieszczenia zamkowe zdobiono stiukami i malowidłami w duchu historycznego klasycyzmu oraz stopniowo gromadzono w nich cenne dzieła sztuki i kolekcje dzieł historycznych. W roku 1801 zbiory te udostępniono zwiedzającym, a Frydlant stal się w ten sposób pierwszym zabytkiem zamkowym w Europie Środkowej, otwartym dla szerokiej publiczności.

Zwiedzających przyciągała zwłaszcza galeria portretów Gallasów i Clam-Gallasów oraz postać Albrechta z Valdstsztejnu.
Zbiory stopniowo zapełniły nieomal wszystkie pomieszczenia Zamku, i po roku 1945 ekspozycja się jeszcze rozrosła o pomieszczenia pałacu renesansowego, a w latach 60-tych o tzw. skrzydło kasztelańskie.

Aktualnie na trasie zwiedzania obiektu znajduję się 65 sal udostępnionych turystom, którzy na tę wycieczkę w towarzystwie przewodnika potrzebują około dwóch godzin.

Położenie :

Frydlant (czes. Frýdlant) – miasto na północy Czech w kraju libereckim, 11 km od granicy z Polską (najbliższe przejście graniczne – Bogatynia-Kunratice) położony w cyplu frydlanckim.

Frydlant leży na pograniczu Pogórza Izerskiego, po obu stronach rzeki Smědy (pol. Witka).

Mapa :

Galerie Zamek Frydlant

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers