PL CZ

10-09-2012

Zamek Czocha jeden z 7 cudów

              

 

Zamek Czocha reprezentuje w tym roku woj. dolno¶l±skie w plebiscycie magazynu National Geographic TRAVELER
na jeden z 7 cudów czekaj±cych na odkrycie!

 

Uwaæasz, æe Zamek Czocha zas³uguje na nagrodź?

Wy¶lij SMS o tre¶ci
TR.CUD.2.twój kod pocztowy (np. 00-999)
na numer 71001 (cena sms 1 z³ netto, 1,23 z³ brutto).


Zag³osuj na nas!Informacje i regulamin konkursu dostźpny na stronie
http://7cudow.national-geographic.pl

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers