PL CZ

25-07-2014

Zamek Czocha - Historia wed³ug Czechów...

Impreza plenerowa odbździe siź w dniach 26/27 lipca 2014r. Towarzyszyę jej bździe nocne zwiedzanie 26 lipca.

 

Szczegó³owy plan imprezy, a takæe ceny biletów na plakacie powyæej.

Dane kontaktowe:

Zamek Czocha w Suchej

Sucha, 59-820 Le¶na

Tel. 76 72 11 185; 75 72 11 553

www.zamekczocha.pl

www.hotelewam.pl

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers