PL CZ

28-08-2013

XXXIV RODZINNA ESKAPADA W GÓRY

Zapraszamy na imprezę rodzinną z cyklu "Eskapada Rodzinna w Góry". W tym roku zakończenie przy schronisku PTTK "Szwajcarka" w dniu 21 września. (sobota) w Rudawach Janowickich

 

CEL IMPREZY:
- popularyzacja rodzinnego uprawiania turystyki
- kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku
- promocja walorów krajoznawczych i krajobrazowych Rudaw Janowickich  
- popularyzacja zdobywania odznak turystycznych

ZGŁOSZENIA:
należy wypełnić i dotarczyć „kartę zgłoszenia” do dnia 17.09.2013 r. do biura Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, ul.1 Maja 86 w Jeleniej Górze, (tel. 75 7525851) lub w wersji elektronicznej na adres: e-mail:pttk@pttk-jg.pl

UCZESTNICY wnoszą opłatę na pokrycie kosztów realizację imprezy - płatne wraz ze zgłoszeniem:
- 20 zł - osoby pełnoletnie
- 5 zł - młodzież szkolna, dzieci przedszkolne: bezpłatnie
Możliwość wniesienia opłaty na konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193


ŚWIADCZENIA:
- dyplom uczestnictwa dla każdej rodziny, możliwość zdobycia nagród w konkurencjach rekreacyjnych, posiłek na zakończenie imprezy,  znaczek okolicznościowy, ubezpieczenie NNW.

PROGRAM:

21.09.2013 r.:  - indywidualne dojście do  schroniska PTTK „Szwajcarka” w Karpnikach   
- godz.12.00 - przyjmowanie i rejestracja uczestników Eskapady
- od 12.15 - konkurencje sprawnościowo-rekreacyjne rodzinne i indywidualne, posiłek, konkurs wiedzy krajoznawczej o Rudawach Janowickich,
- godz. 15.00 -16.00 zakończenie imprezy, wręczenie nagród.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
- dostarczenie do dnia 17.09.2013 r. wypełnionych kart uczestnictwa i uiszczenia stosownego wpisowego w biurze Zarządu Oddziału;
 - przybycie w składzie rodziny do schroniska PTTK ”Szwajcarka” w Karpnikach w dniu 21.09.2013 r. do godz. 12.00.
Osoby indywidualne - „single” także mile widziane.

ORGANIZATOR:
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul.1 Maja 86, tel. 757525851, fax: 757523627, email:pttk@pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Impreza non-profit realizowana jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie


Wsparcie finansowe: Powiat Jeleniogórski


ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ WĘDRÓWKI !!!
Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”PTTK Oddział "Sudety Zachodnie"
58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 86
tel. 075-7525851
tel/fax. 075-7523627
www.pttk-jg.pl
www.przewodnik-sudecki.pl
NIP: 611-01-08-173
Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers