PL CZ

17-07-2014

XX Ogólnopolska Olimpiada M³odzieæy w Kajakarstwie Górskim...

...i Miźdzynarodowy Puchar Kwisy

Odbździe siź w dniach 18-20.07 w Le¶nej.

 

Szczegó³y powyæej.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers