PL CZ

30-03-2011

XI Międzynarodowy Rajd Pieszy - 3 Dni - 3 Kraje - 3 Węrówki

Informujemy Państwa, że w dzień 15.04.2011r. jest pierwszym dniem dużej międzynarodowej imprezy turystycznej organizowanej na terenie Euroregionu Nysa. Tego dnia działacze turystyki pieszej i rowerowej Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego zapraszaj± turystów z kraju i zagranicy na Dolny ¦l±sk do wędrówki szlakami turystycznymi przez dolinę rzeki Kwisy na Pogórzu Izerskim.

 

„3 Dni - 3 Kraje - 3 Węrówki” 15-16-17.04.2011r.

 

Trasy Rajdu s± zróżnicowane pod względem trudno¶ci i długo¶ci:


trasy piesze - 6 km ( dla osób niepełnosprawnych i małych dzieci) oraz 10,15,24,31 i 42 km.,
trasy rowerowe - 25 i 50 km.

Zgłoszenia dla grup zorganizowanych przyjmowane s± do dnia 03.04.2011r., natomiast tury¶ci indywidualni mog± zgłaszać się do biura rajdu na Hali Sportowej MOSiR, ul Różana w Lubaniu w dniu 14 i 15.04.2011r. Więcej informacji na stronie internetowej www.ptsmluban.vipserv.org/menu3dni.htm. oraz telefonicznie u komandora rajdu tel. kom. 604927247.

 

Start tras pieszych na 31 i 42 km odbędzie się w Rynku w Gryfowie ¦l±skim przy Centrum Informacji turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego, Rynek 33.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers