PL CZ

25-06-2012

Wy¶cig Kolarski o Puchar ¦w. Anny z Proszówki

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Urz±d Gminy i Miasta Gryfów ¦l±ski, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z Jeleniej Góry zapraszaj±  30 CZERWCA  2012 r. (SOBOTA) na MISTRZOSTWA DOLNEGO ¦L”SKA  w je¼dzie indywidualnej na czas  i IV edycjź wy¶cigu „Wy¶cig Kolarski o Puchar ¦w. Anny z Proszówki”.

 

Start z rynku w Gryfowie  ¦l±skim o godzinie 10:00 - (zapisy w Urzździe Gminy od 8:00) meta na górze ¦w. Anny przy Kaplicy Leopolda w Proszówce.Podczas wy¶cigu organizujemy równieæ akcjź maj±c± na celu:• u¶wiadamianie dzieci i m³odzieæy o waæno¶ci zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,• wpojenie wiedzy na temat bezpiecznej jazdy na rowerze na drogach publicznych,• przepisów ruchu drogowego.W programie: rebusy, konkursy, malowanki dla dzieci.Miejsce akcji: GÓRA  ¦W. ANNY  W PROSZÓWCE  w godzinach od 10:00- 14:00 .Ciekawe nagrody i  kie³baski z grilla dla uczestników.

Regulamin wy¶cigu i mapa dostźpne s± na stonie: www.gryfow.pl/wyscig-kolarski-o-puchar-sw-anny-z-proszowki,a950.html

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers