PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Wyci±g orczykowy ¦wieradowiec

Wyci±g orczykowy ¦wieradowiec

CZ

Adres: ul. D±browskiego, 59-850, ¦wieradów Zdrój

wyci±g orczykowy ¦wieradowiec naleæy do najd³uæszych stoków w ¦wieradowie


D³ugo¶ę: 1259 m
Typ: orczykowy
Przepustowo¶ę: 700 osób na godzinź
Róænica wzniesień: 309
Trasa: wzd³uæ wyci±gu, trudna
Nartostrada Staroizerska: ¶rednio trudna
Lokalizacja: stok pó³nocny.

Przy wyci±gu znajduje siź:

punkt gastronomiczy
WC
parking
szkó³ka narciarska
taras widokowy

 W sezonie wyci±g jest czynny do 22:00.

Galerie wyci±g orczykowy ¦wieradowiec

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers