PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Wyci±g Magdalenka

Brak obrazka

CZ

Adres: ul. Ko¶ciuszki, 59-850, ¦wieradów Zdrój

Telefon:075 78 16 817

Wyci±g narciarski orczykowy


¶redni k±t nachylenia 15 %.

szkó³ka narciarska, punkt gastronomiczny, WC
czynny od godz. 9 do zmroku

 


D³ugo¶ę wyci±gu: 100 m
Róænica poziomów: 15 m
Przepustowo¶ę: 600 osób/godz.

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers