PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Wyci±g Kamieniec

Brak obrazka

CZ

Adres: 59-850, ¦wieradów Zdrój

Telefon:075 78 17 308

Jest to wyci±g orczykowy, stok dla ¶redniozaawansowanych, wyposaæony jest w sztuczne o¶wietlenie, sztuczne na¶nieæanie, WC oraz punkt gastronomiczny. D³ugo¶ę wyci±gu: 460 m, róænica wzniesień: 90 m, ¶redni k±t nachylenia: 19%, przepustowo¶ę: 800 osób/h. Ceny: karnet ca³odzienny: doro¶li - 45,00 z³, dzieci - 25,00 z³. Karnet 10-wjazdowy: doro¶li- 20,00 z³.

D³ugo¶ę wyci±gu: 460 m
Róænica poziomów: 90 m
Przepustowo¶ę: 800 osób/godz.

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers