PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Wyci±g Izery

Brak obrazka

CZ

Adres: ul. Le¶na, 59-850, ¦wieradów Zdrój

Telefon:075 78 17 308

Wyci±g narciarski orczykowy

d³ugo¶ę 500 m,
przepustowo¶ę 800 os./godz.,
¶redni k±t nachylenia 16 %,
stok ³agodny dla pocz±tkuj±cych i ¶rednio zaawansowanych.
Wyci±g czynny codziennie w godz. 9.00-16.00.
Ceny: doro¶li 10 wjazdów - 20,00 z³; dzieci 10 wjazdów - 15,00 z³.


D³ugo¶ę wyci±gu: 530 m
Róænica poziomów: 0 m
Przepustowo¶ę: 800 osób/godz.

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers