PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Wyci±g Barbara

Brak obrazka

CZ

Adres: ul. ¬ródlana 3a, 59-850, ¦wieradów Zdrój

Telefon:075 78 16 738

Wyci±g narciarski orczykowy

¶redni k±t nachylenia 15 %,
trasa o¶wietlona,
przy wyci±gu bar z widokowym tarasem,
WC,
parking.
Wyci±g czynny w godz. 9.00-22.00.
Ceny: 10 wjazdów - 8 z³, bilet ca³odzienny - 25 z³.


D³ugo¶ę wyci±gu: 150 m
Róænica poziomów: 24 m
Przepustowo¶ę: 500 osób/godz.

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers