PL CZ

04-11-2014

WIECZÓR PROMOCYJNY WYDAWNICTWA W GRYFOWIE ¦L”SKIM

12 listopada w budynku Biblioteki  Publicznej w Gryfowie ¦laskimo godz. 17.00 odbździe siź spotkanie promocyjne wydawnictwa podsumowuj±cego cykl konferencji dotycz±cych dziedzictwa kulturowego Gryfowa ¦laskiego i okolic

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers