PL CZ

02-07-2014

Wernisa wystawy Mariny Czajkowskiej

Odbdzie si 5 lipca o godzinie 17:00 w Artystycznej Galerii Izerskiej, Kromnów 47B.

Wystaw oglda bdzie mona w dniach 5.07-3.08.2014r.

 

Prace Mariny Czajkowskiej utrzymane s w duchu abstrakcjonizmu i awangardy. Wykonane s wedug autorskiej techniki. Poszczególne elementy kompozycji wycinane s z kolorowego papieru, a nastpnie naklejane metod patchworkow. To obrazu natomiast tworzone jest metod monotypii. W póniejszym etapie obraz pokrywany jest farbami akrylowymi oraz dopracowywany graficznie tuszem.

Poczenie rónych technik sprawia, e obrazy te wydaj si pene energii, ekspresyjne. Zwraca w nich uwag pikna, ywa, a zarazem subtelna kolorystyka.

Sama autorka podkrela, e zaley jej na wieloznaczeniowoci obrazów. Nie stara si o wzbudzenie okrelonych emocji. Te s bowiem tak róne w kadym z nas, e wartoci jest wanie to, aby kady z ogldajcych w tych dzieach dostrzeg czstk siebie i zinterpretowa je przez pryzmat wasnych dowiadcze i przemyle. - Tylko wtedy moliwy jest prawdziwy dialog, tak wany dla mnie - osoby zakochane w yciu, ludziach i ich emocjach - dodaje Marina Czajkowska.

 

Marina Czajkowska urodzia si 2 marca 1963 roku w Celinogradzie w Republice Kazachstanu. W 1989 roku otrzymaa tytu magistra inyniera architekta. Jeszcze w tym samym roku rozpocza prac jako architekt w biurze projektowym, a w roku 1992 zostaa nauczycielem rysunku. W latach 1997 - 2009 artystka bya wykadowc w Pastwowym Uniwersytecie Politechnicznym w Kostromie, prowadzc zajcia z kompozycji artystycznej i grafiki komputerowej. W roku 2009 przeprowadzia si razem z mem do Polski, rodzimego pastwa ma Anatola.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers