PL CZ

14-08-2013

WEEKENDOWE IMPREZY W KOWARACH

Serdecznie zapraszamy do Kowar na weekendowe imprezy.

 


W czwartek 15 sierpnia br. przy ulicy Jagiellończyka w Kowarach  odbździe siź "POLSKO-CZESKIE RODZINNE GRILLOWANIE" oraz XVI KOLARSKI WJAZD KOWARY-OKRAJ.

 

Natomiast siódma wyprawa z przewodnikiem pod has³em "SZLAKIEM ZIELONYCH KARKONOSZY i TAJEMNIC BY£EJ FABRYKI MASZYN" odbździe siź w sobotź 17 sierpnia 2013 r.

 

Kowarskie spacery oraz impreza pn. "Polsko-czeskie rodzinne grillowanie" s± dzia³aniami w projekcie pn. "Rodzinne Wźdrówki Ducha Gór" wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze ¶rodków budæetu państwa za po¶rednictwem Euroregionu Nysa.  

 

 

Galerie

PLAKATY IMPREZ

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers