PL CZ

25-07-2013

Weekend z mnóstwem atrakcji w SKI&SUN ¦wieradów Zdrój

O¶rodek SKI&SUN ¦wieradów Zdrój zaprasza na weekend z mnóstwem atrakcji.

 

 Sobota  27 lipca 2013

- Start godz. 11:00 – Kolejny Familijny weekend z atrakcjami dla dzieci i nie tylko (dolna stacja kolei gondolowej)

m.in. : animatorzy, dmuchańce, klaun, basen z ³ódkami, tor tubingowy, przejaædæki konne, elektryczne zwierz±tka, gry i zabawy, konkursy

 

- Start godz. 11:00 – Akcja SUPERDZIECIAK (górna stacja kolei gondolowej)

m.in. Bezp³atne konsultacje z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeut±, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, Pokazy ratownictwa medycznego, Pokazy kulinarne, Bilans zdrowia dziecka, Stoisko z moæliwo¶ci± zakupu butów dla dzieci, Nagrody niespodzianki

 

- Start godz. 11:00 – BEZP£ATNE szkolenie rowerowe na ¦wieradowskich Singlach

m.in. prawid³owa pozycja na rowerze, skuteczne hamowanie, p³ynne pokonywanie zakrźtów itp.

Czas szkolenia ok 4 h.

OBOWI”ZKOWE KASKI

Zbiórka przy kasach dolnej stacji kolei gondolowej


 

Niedziela 28 lipca 2013

- Start godz. 11:00 – Kolejny Familijny weekend z atrakcjami dla dzieci i nie tylko (dolna stacja kolei gondolowej)

m.in. : dmuchańce, basen z ³ódkami, tor tubingowy, przejaædæki konne, elektryczne zwierz±tka

 

- Start godz. 12:00 oraz 14:00 BEZP£ATNE szkolenie Nordic Walking

m.in. nauka techniki nordic walking, pierwsze kroki, doskonalenie techniki, marsz ci±g³y itp.

Czas szkolenia ok 90 min.

Górna stacja kolei gondolowej (zbiórka taras przed restauracj±)

MOÆLIWO¦Ę BEZP£ATNEGO WYPOÆYCZENIA KIJÓW NA CZAS SZKOLENIA


 

Szczegó³y na stronie: www.skisun.pl

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers