PL CZ

21-04-2011

VIII Miźdzynarodowy Turniej Orki Konnej

Serdecznie zapraszamy do wziźcia udzia³u w VIII Miźdzynarodowym Turnieju Orki Konnej, który odbedzie siź 8 maja 2010 roku w Z³otym Potoku.

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers