PL CZ

17-06-2015

VII Wyścig MTB pod górę o Puchar św. Anny z Proszówki

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbędą się Mistrzostwa Dolnego Śląska w jeździe indywidualnej na czas. Wyścig odbędzie się na trasie Gryfów Śląski - Brzeziniec - Proszówka. Start o godz. 10:00 z gryfowskiego Rynku. Meta w Proszówce na górze św. Anny przy kapliczce.

 

REGULAMIN VII WYŚCIG MTB POD GÓRĘ O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS GRYFÓW ŚLĄSKI - PROSZÓWKA 28 CZERWIEC 2015 r. I. Cel wyścigu - wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas - popularyzacja sportu kolarskiego - promocja Gminy Gryfów Śląski - popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu II. Organizator - Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki - Rada Sołecka Proszówki - Urząd Gminy Gryfów Śląski III. Klasa wyścigu Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol IV. Uczestnictwo W wyścigu uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii (młodzik, junior mł., junior, senior i masters) kobiet i mężczyzn. Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje indywidualną DZKol, lub klubu z terenu Dolnego Śląska. IV. Biuro wyścigu Biuro zawodów: Gryfów Śląski( Ratusz) Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9.30 w biurze wyścigu 09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów VI. Termin i miejsce wyścigu: Wyścig odbędzie się w dniu 28.06.2015 r. na trasie Gryfów Śląski – Brzeziniec - Proszówka start godz. 10.00 Gryfów Śląski Rynek meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu: - jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach W dniu 28.06.2015r. (niedziela) Dystans 11,5 km. Start zawodników co 1 min. Zakończenie około godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta) Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem. Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni : Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2002-2001 Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2000-1999 Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1998-1997 Senior/ka 19 - lat rocznik 1996 i starszy/a Masters K30+ 30- lat rocznik 1985 i starsza I Masters 30 - 39 lat rocznik 1985-1976 II Masters 40 – 49 lat rocznik 1975-1965 III Masters 50 lat - rocznik 1966 i starszy Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu. VII Klasyfikacja : Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie. VIII. Finansowanie: Opłata startowa w wyścigu dla zawodników z licencją wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2015. Opłata startowa dla niezrzeszonych: Młodzik/czka 13 -14 lat, Junior/ka mł. 15 -16 lat, wg Pzkol nie płacą Junior/ka 17 -18 5,00 zł Seniorka 10,00 zł Senior 10,00 zł I , II , III Masters, i Masters K30+ 10,00 zł Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy. Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator. IX. Nagrody: Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja i niezrzeszeni. Dyplomy i medale Mistrzostw Dolnego Śląska - licencja I do III miejsca - patrz punkt IV. Niezrzeszeni - I do III miejsca otrzymują dyplomy i medale VII Wyścigu MTB Pod Górę o Puchar Św. Anny z Proszówki. Nagrody rzeczowe - I do III miejsca dla najszybszych zawodników. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca. Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek X. Postanowienia Końcowe: Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora. Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej Góry tel. Kom. 607 495 737 Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy - Biuro Zawodów: Adriana Karpowicz tel. 500 101 651 Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771 Adres szpitala: Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048 Regulamin zatwierdzono dnia 7.06.2015 DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers