PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Szwajcaria Lwówecka

Szwajcaria Lwówecka

CZ

Adres: 59-600, Lwówek ¦l±ski

Ska³ki "Szwajcaria Lwówecka" to najwiźksze poza Górami Sto³owymi zgrupowanie piaskowcowych form skalnych.

 

"Szwajcaria Lwówecka" po³oæona jest na po³udniowy wschód od centrum miasta na wysoko¶ci 250-260 m n.p.m. Tworz± j± ciekawe formy skalne oraz malownicze labirynty z urwiskami dochodz±cymi do wysoko¶ci 30 m. Krajobraz taki powsta³ w wyniku intensywnego wietrzenia mrozowego czerwonych piaskowców triasowych oraz szarych pisakowców kredowych.

 

"Szwajcaria Lwówecka znajduje siź na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Mapa :

Galerie Szwajcaria Lwówecka

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers