PL CZ

18-06-2015

¦wiźto miasta Wleń

Zapraszamy do Wlenia na I Jarmark ¦redniowieczny Go³źbiarki, juæ 20 czerwca 2015 r. W programie wiele atrakcji zwi±zanych z kultur±, tradycj± i histori± ¶redniowiecza.

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers