PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Ratusz Wleń

Ratusz Wleń

CZ

Adres: Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610, Wleń

Strona www :www.wlen.pl

Ratusz we Wleniu - zosta³ wzniesiony w pierwszej po³owie XIV wieku. Fakt ten potwierdza zachowany dokument ksiźcia Bolka II i Ksiźænej Anny pochodz±cy z 3 lipca 1353 roku. W obecnej postaci powsta³ w latach 1823-1824. Mia³o to miejsce po olbrzymim poæarze miasta który mia³a miejsce w roku 1813. Wleński ratusz to budynek skromny, jednopiźtrowy, kryty spadzistym dachem i zwieńczony wieæ± z galeryjk±, która nakryta jest he³mem z prze¶witem. Wieæź ow± rekonstruowano w 1994 rokuNad wej¶ciem do ratusza umieszczono napis: Post nubila Phocbus-Excinere phoenix 1823-24 co oznacza Po deszczu s³ońce z popio³ów odradza siź Feniks.

Mapa :

Galerie Ratusz Wleń

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers