PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Ratusz Lubomierz

Ratusz Lubomierz

CZ

Adres: Plac Wolno¶ci 1, 59-623, Lubomierz

Pierwszy ratusz, który powsta³ w zwi±zku z nadaniem Lubomierzowi praw miejskich w 1291 roku, sp³on±³ doszczźtnie w 1426 roku. Drugi ratusz wzniesiony zosta³ dopiero w 1449 roku. By³ to juæ budynek murowany, z podcieniami dla pomieszczenia kramów oraz salami na piźtrze. Ratusz ten sp³on±³ w ogromnym poæarze miasta w 1640 roku, a jego odbudowa trwa³a do roku 1738, wzniesiono wtenczas wysok± wieæź zwieńczon± miedzianym he³mem. Po kolejnych przebudowach w latach 1837-1839 - dzi¶ jest to do¶ę skromny budynek, nakryty dachem z naczó³kami, zwieńczonym sygnaturk±, do którego prowadzi wej¶cie zaakcentowane schodami z balustrad±.

Mapa :

Galerie Ratusz Lubomierz

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers