PL CZ

Raspenava

Raspenava miasto w północnych  Czechach, położone nad rzeką Smedą w bliskości masywu Gór Izerskich na wysokości 320 - 800 m n.p.m. Ilość mieszkańców ok. 3000.Administracyjnie należy do Kraju Libereckiego i gminy Frydland.

 

Położone jest w odległości ok.11 km od granicy z Polską.

Na początku średniowiecza okolice Frydlandu należały do Górnych Łużyc administrowanych przez Biskupów Miśnieńskich. Okolica ta jednak oddalona i odcięta przez lasy nie miała dużego znaczenia politycznego. Sytuacja ta trwała do XIII w.
W XIII i XIV w. Tereny te zostały skolonizowane przez Niemców i powstało wiele miejscowości. Od Frydlandu  na wschód na lewym brzegu  rzeki Smedy powstała Raspenava, na prawym Luh i Lužec. Miejscowości te rozwijały się powoli.
Pierwsze wzmianki o Raspenavie pochodzą z 1346r., w którym wybudowano również pierwszy kościół w pobliżu centrum miejscowości. 
 W XVI w. odnaleziono w okolicach rudy żelaza co zaowocowało dalszym rozwojem. Działała tu kuźnica (wzmiankowana w 1512 r.), przerabiająca ubogie rudy żelaza z okolic (m.in. z doliny Štolpichu). W drugiej połowie XVI w. Raspenava liczyła 36 gospodarstw, Luh 34 i Lužec 8.
 W 1558 r. właścicielami Frydlandu została rodzina von Radern. Byli oni protestantami i przeprowadzili reformację na tych terenach. Ich wkład w rozwój Frydlandu i okolic był znaczny. Za ich panowania rozkwitło rzemiosło i górnictwo. W latach 1605 – 1610 wybudowano dla rodu mauzoleum w Kościele Św. Krzyża we Frydlandzie. W roku 1622 panem na Frydlandzie został Albrecht Wallenstein. Rozbudował  główną manufakturę wytwarzającą uzbrojenie dla dowodzonych przez niego wojsk cesarskich.
 

 

W drugiej połowie XVII w. karczowano okolice dzisiejszego Pekla, gdzie założono pastwiska owiec a następnie domostwa. Do połowy XV w. Raspenava, Luh i Lužec były wsiami lennymi. Od 1463 r. należały do państwa Frydland, do którego w 1783r. dołączyło W XIX w. rozwinął się tu głównie przemysł włókienniczy (przede wszystkim przędzalnie czesankowe rodziny Richterów), ale były tu też kamieniołomy wapienia, huta szkła, papiernie, fabryki porcelany, elektrownia. Przemysł rozwijał się dzięki budowie linii kolejowej, którą otworzono na trasie Liberec –Frydland w 1875r., natomiast w 1900 r. dodatkowo Raspenava- Hejnice i do Białego Potoku.
 Rozwój gospodarczy przełożył się na rozwój miejscowości. Powstała szkoła, wybudowano pocztę w 1869r., w 1905r. basen, w 1907r. przebudowano kościół i dobudowano  neobarokową fasadę a w 1913 r. plebanię. W 1910 roku wybudowano restaurację  z salą ( Česka beseda). W tym samym roku zanotowano w Raspenavie 2080 mieszkańców, w Luhu 1723 , w Lužcu 592 i w Pekle 369.
 Lata I Wojny Światowej spowodowały upadek przemysłu, zamknięto wiele zakładów a pozostałe produkowały na cele przemysłowe.

 

Po zakończeniu wojny i po ustaleniach pokoju w Wersalu ustanowiono Czechosłowację i Raspenava znalazła się w granicach tego państwa. W 1921 r. mieszkało tutaj 1703 Niemców i i 49 Czechów. Po II Wojnie Światowej nastąpiło wysiedlenie z tych terenów Niemców.
 W 1950 r. doszło do złączenia miejscowości Raspenava, Luh i Lużec. Raspenava stała się oficjalnie miastem w 1965r.
 Przez 11 lat miasto nie miało swojego herbu  i dopiero w 1976r. opracował go nauczyciel,  Štepan Kotek, na podstawie rysunków na krzesłach odnalezionych na poddaszu ratusza.
 Od 1998 r. Starostą miasta Raspenava jest Pavel Lžičař. Największą inwestycją w latach 90’tych była budowa linii gazowej, która przebiegała w 4 etapach. W latach 1992-99 powstał w mieście posterunek Policji. Na początku lat 90’tych Raspenava zaczęła razem z 4 miastami i 14 gminami, w okręgu frydlandzkim, współpracować przy budowie wodociągów, kanalizacji a także leśnictwa  oraz w celu strategicznego rozwoju regionu.
W 2000 r. stała się członkiem Mikroregionu frydlandzkiego. Po zmianach administracyjnych powstały Kraj Liberecki a Raspenava ze swoją administracją należy do Frydlandu.
 W mieście do tej pory najwięcej inwestowano w drogi budownictwo mieszkaniowe i jednorodzinne oraz ścieżki rowerowe. W latach 2003-2004 rekultywowano wzgórza wapienne.
 Plany na przyszłość to: dokończenie kanalizowania i wodociągowania miasta oraz odprowadzania wód opadowych. Głównym celem jest również rozwijanie ruchu turystycznego i rozwój sportu czemu ma służyć odnowa kompleksu sportowo – turystycznego Smeda i remont obiektu Českiej besedy.

 

 

Ciekawymi obiektami, które warto zobaczyć w Raspenavie i okolicy są:

 • Kościół Wniebowzięcia Marii Panny w Raspenavie,
 • Kaplica grobowa Gustawa Richtera w Raspenavie,
 • Pomnik Wenzela F. Jagera w Raspenavie,
 • Pomnik Józefa II w Raspenavie,
 • Gołębnik wybudowany w latach 1875-1885r. w Raspenavie,
 • Krzyż pokutny z 1778r. przy ul. Fucikowej 458 w Raspenavie,
 • Krzyż pokutny przy ul. Luhovej 17-23 w Raspenavie,
 • Zamek Frydland we Frydlandzie,
 • Góra Smrk z wieżą widokową,
 • Restauracja OBRI SUD ( Beczka)  na górze Jawornik w okolicy Lazni Libwerda,
 • Bazylika Nawiedzenia Najświetszej Marii Panny w Hejnicach.

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers