PL CZ

17-07-2013

RAJD NA RATY

PTTK w Jeleniej Górze zaprasza wszystkich na bezp³atne wycieczki z cyklu „RAJD NA RATY”

 

Dok³adne informacje i nazwisko prowadz±cego znale¼ę moæna w bieæ±cych wydaniach ‘’Nowin Jeleniogórskich”, u kierownika Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta pod nr tel. 500 279 011; oraz poczt± elektroniczn±: wiktorgumprecht@o2.pl, majka57@o2.pl lub na stronach internetowych: www.rajdnaraty2013.webreporter.plwww.pttk-jg.pl

Impreza dofinansowana przez:

  1. Urz±d Marsza³kowski Województwa Dolno¶l±skiego
  2. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  3. MIasto Jelenia Góra

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers