PL CZ

19-07-2013

Rajd Górski KARKONOSZE 2013


W imieniu kierownictwa rajdu mamy zaszczyt zaprosię mi³o¶ników przyrody i pieszych wźdrówek po górach na XV Jubileuszowy Miźdzynarodowy Rajd Górski Euroregionu NYSA pod Nazw± KARKONOSZE 2013.

 


Impreza odbździe siź w Karkonoszach i Górach Izerskich z baz± imprezy w Domu Wczasowym RZEMIE¦LNIK w Szklarskiej Porźbie ¦redniej. W dniach od 01 do 06 pa¼dziernika 2013r. G³ównym organizatorem imprezy jest Oddzia³ £uæycki PTSM w Lubaniu przy wspó³pracy z Osiedlowym Ko³em PTTK nr. 35 w Lubaniu i Polsk± Federacj± Popularyzacji Turystyki z siedzib± w Szczecinie.

Impreza bździe dofinansowana przez Urz±d Marsza³kowski Województwa Dolnoslaskiego, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Urz±d Miasta Lubań i Urz±d Miasta Szklarska Porźba,
a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu i Zwi±zek Gmin KWISA udziel± wsparcia organizacyjnego.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers