PL CZ

08-01-2015

Promocja powie¶ci Smak b³źkitnego nieba

9 stycznia 2015 roku w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym w Gryfowie ¦l±skim, o godzinie 17.00 odbździe siź wieczó promocyjny ksi±æki pt. "Smak b³źkitnego nieba" Elæbiety ¦niezkowskiej -Bielak. Powie¶ę o trudnym æyciu Polaków i ich walce z przeciwno¶ciami losu w mrocznym okresie lat osiemdziesi±tych. Zapraszamy na spotkanie z pisark±!

 

Wiźcej na temat powie¶ci moæna dowiedzieę siź ze strony internetowej Elæbiety ¦nieækowskiej - Bielak. http://www.sniezkowska.pl/news.php?id=131&si=a1b856742b98e4265d260cd0f6c60cf2

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers