PL CZ

31-07-2013

PRELEKCJA O WSCHODNICH KARKONOSZACH i KOWARACH

Serdecznie zapraszamy tych, którzy chc± poznaę historiź oraz sekrety miasta i gór na pi±tkow± bezp³atn± PRELEKCJŹ O WSCHODNICH KARKONOSZACH i KOWARACH.

 

PI”TEK, 02 sierpnia 2013 r. godz. 18:00
CUMiPZ Przedwio¶nie (Kowary, ul. Górnicza 22)
 
Temat pi±tkowej prelekcji:
SZLAKAMI DAWNYCH LINII KOLEJOWYCH I CO MOÆNA BY£O ZOBACZYĘ Z POCI”GU WE WSCHODNICH KARKONOSZACH
 
Prelekcje poprowadzi: Grzegorz Schmidt
 
 Wstźp wolny! Zapraszamy!
 
 
Termin i temat kolejnej prelekcji:
09.08.2013 r. - godz. 18:00 - Dom Kata (Kowary, ul. Zamkowa 4) - HISTORIA DWÓCH MA£YCH OJCZYZN POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO NA PRZYK£ADZIE KOWAR I TRUTNOVA
 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers