PL CZ

25-07-2013

PIKNIK ¦REDNIOWIECZNY

W dniach 10/11 sierpnia br. ZAMEK CZOCHA zaprasza w swe ¶redniowieczne mury na wydarzenie historyczne pn. PIKNIK ¦REDNIOWIECZNY !!! które bździe znakomit± okazj± do
zapoznania siź ze ¶redniowiecznymi zwyczajami mźænych Rycerzy i Bia³og³owych.
Imprezie towarzyszyę bźd± zmagania cz³onków Bractwa Rycerskiego SYROKOMLA.
W programie m.in. bojowy turniej rycerski oraz ³uczniczy oraz wiele konkurencji z udzia³em Rycerzy.
Punktem kulminacyjnym bździe potyczka o Zamek o godz. 17:00 w sobotź.
Dla naszych najm³odszych warsztaty wypieku podp³omyków pod bacznym okiem opiekunów/mieszkańców ¶redniowiecznej wioski na Czosze.

Dla tych odwaænych o godz. 20:00 i 22:00 przygotowali¶my Nocne Zwiedzanie Zamku i Sali Tortur (tu niezbźdna rezerwacji biletów) !!
Zapraszamy

Zamek Czocha w Suchej
Sucha , 59-820 Le¶na
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers