PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Park Zdrojowy

Park Zdrojowy

CZ

Adres: 59-850, ¦wieradów Zdrój

Park Zdrojowy to po³oæony w centrum miasta kompleks ro¶linno¶ci okalaj±cy budynki Domu Zdrojowego z Pijalni± Wody i Hal± Spacerow±,

Pomnik æaby w Parku Zdrojowym– na d³ugo leæ±c± æabź przy jednym ze ¼róde³, nie ulegaj±c± rozk³adowi zwróci³ uwagź przebywaj±cy w ¦wieradowie fizyk. Rok 1874 okaza³ siź prze³omowy, poniewaæ to odkrycie potwierdzi³o, iæ istniej±ce ¼ród³a s± radoczynne a “wieczna æaba” zosta³a do dzi¶.

Mapa :

Galerie Park Zdrojowy

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers