PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Park podworski

Park podworski

CZ

Adres: 59-730, Nowogrodziec

Wokó³ zamku wzniesionego w 1739r., w XVIII wieku posadzono okaza³y dworski park, który zorganizowano w stylu romantycznym w I po³owie wieku XIX. Po³±czono w nim interesuj±c± rze¼bź terenu ze strumieniami, pagórkami i pofa³dowaniami, a takæe starym drzewostanem. Spotkamy tutaj pochodz±cy z czasu za³oæenia parku 300-letni d±b Rosochaty, a takæe d±b b³otny, daglezjź zielon±, klon purpurowy i suchodrzew pomorski. 
Na terenie parku stoi ¶redniowieczny krzyæ pokutny z XIV wieku.

Mapa :

Galerie Park podworski

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers