PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Parafia rzymsko-katolicka p.w. ¦wiźtej Trójcy

Parafia rzymsko-katolicka p.w. ¦wiźtej Trójcy

CZ

Adres: ul. Szymanowskiego 1, 59-800, Lubań

Telefon:075 722 31 03

Pobudowany w latach 1859 - 1861, w miejscu dawnej Bramy Nowogrodzieckiej w pó³nocnej czź¶ci miasta, w pobliæu klasztoru Magdalenek
Styl neogotycki. Obraz o³tarzowy ¶w. Trójcy wykonany przez Engerta, dyrektora szko³y artystycznej w Pradze, o³tarze boczne wykonane przez artystź z Monachium Hauschilda. Ko¶ció³ zbudowany z ceg³y i kamienia.

Mapa :

Galerie Parafia rzymsko-katolicka p.w. ¦wiźtej Trójcy

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers