PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Pa³ac we Wleniu

Pa³ac we Wleniu

CZ

Adres: ul. Winiogórska 11, 59-610, Wleń

Telefon:075 713 63 43

Renesansowa budowla powsta³a w XVI w.
Wielokrotnie by³a przebudowywana w XVII
i XIX w. Jest to budynek dwukondygnacyjny z dwoma bocznymi skrzyd³ami. Od strony dziedzińca znajduje siź dwuprzźs³owy podcień arkadowy wsparty na kolumnach. Nad nim umieszczone s± kartusze herbowe.

Niegdy¶ kaæda komnata w pa³acu mia³a swoj± w³asn± unikaln± nazwź np. Jadalnia Zimowa, Pokój Go¶cinny, Pokój Zimowy,
Komnata Kredensowa.

Pa³ac otacza park.
Obecnie jest tu hotel.

Mapa :

Galerie Pa³ac we Wleniu

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers