PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Pa³ac w Biedrzychowicach

Pa³ac w Biedrzychowicach

CZ

Adres: Biedrzychowice 20, 59-830, Olszyna

Barokowy pa³ac z pocz±tku XVIII w., zbudowany na miejscu renesansowego dworu obronnego z 1527 r. Obecny kszta³t nada³ mu w 1730 r. Maurycy Krystian von Schweinitz. Monumentalne dwupiźtrowe za³oæenie przykrywa mansardowy dach, a do ¶rodka z trzech stron prowadz± schody i bogate portale. We wnźtrzu zachowa³y siź m.in. malowane plafony ze scenami mitologicznymi i pozosta³o¶ci kolekcji p³ócien.

Galerie Pa³ac w Biedrzychowicach

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers