PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Pa³ac P³akowice

Pa³ac P³akowice

CZ

Adres: 59-600, Lwówek ¦l±ski

Pa³ac zaliczany jest najpiźkniejszych zabytków renesansowych na ¦l±sku.

Budowź jego rozpocz±³ w 1550 r. Ramfald Talkenberg, potem przebudowano wnźtrza w XVIII i XIX w., Wzniesiony z kamienia, dwukondygnacjowy, trzyskrzyd³owy, za³oæony wokó³ czworobocznego dziedzińca (28x18 m), posiada wewn±trz parterowe kruæganki wsparte na jońskich kolumnach, po³±czonych szerokimi, pó³kolistymi archiwoltami, a w naroæach proste, jednobiegowe schody.Na osi portal g³ówny, po³±czony z oknami wspóln± dekoracj± o motywach li¶cia laurowego.
Portal ozdobiony jest portretowymi medalionami, p³askorze¼bami i o¶mioma kartuszami herbowymi.

Mapa :

Galerie Pa³ac P³akowice

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers