PL CZ

06-08-2013

OSTATNIA BEZP£ATNA PRELEKCJA W KOWARACH !

Serdecznie zapraszamy na ostatni± wakacyjn± prelekcjź prowadzon± przez Grzegorza Schmidta

 

Prelekcja up³ywaę bździe pod has³em: "HISTORIA DWÓCH MA£YCH OJCZYZN POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO NA PRZYK£ADZIE KOWAR I TRUTNOVA". Prelekcja odbździe siź równieæ w pi±tek 09 sierpnia br. w Domu Kata (Kowary, ul. Zamkowa 4) o godzinie 18:00. Wstźp wolny.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers