PL CZ

31-08-2015

Obchody 76 Rocznicy Wybuchu II Wojny ¦wiatowej w Le¶nej

Dnia 1 wrze¶nia 2015 roku odbźd± siź w Le¶nej obchody 76 rocznicy wybuchu II Wojny ¦wiatowej. Obchody rozpoczn± siź Msz± ¦wiźt± w ko¶ciele pw. Chrystusa Króla. Nastźpnie bździe mia³ miejsce przemarsz ulicami pod obelisk na ulicy Sienkiewicza. Tam o godzinie 10:00 bździe mia³ miejsce capstrzyk. Odegrany zostanie Hymn państwowy, do zgromadzonych przemówi burmistrz Le¶nej oraz z³oæone zostan± kwiaty przez przyby³e delegacje.

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers