PL CZ

O projekcie

Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego

 

    W związku z brakiem jednolitego systemu informacyjnego dotyczącego atrakcji turystycznych oraz walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru Pogórza Izerskiego powstał pomysł na utworzenie Centrum.

Projekt jest realizowany wspólnie z miastem partnerskim Raspenavą w Czechach z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska.

 

 

Głównym celem programu:

  • utworzenie Centrum Informacji Turystycznej, które będzie zlokalizowane po stronie polskiej w wyremontowanym zabytkowym pomieszczeniu w centrum Gryfowa Śląskiego,
  • promocję walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych terenu PogórzaIzerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zaprzyjaźnionych miast Raspenava –Gryfów Śląski poprzez wspólne opracowanie i wydanie wielojęzycznego przewodnika turystycznego i folderu promocyjnego,
  • utworzenie wielojęzycznej strony internetowej wyposażonej w bazę danych dla turystów po obu stronach granicy,
  • upowszechnianie wśród mieszkańców Gryfowa Śląskiego i turystów odwiedzających teren Pogórza Izerskiego kultury i sztuki czeskiej poprzez organizowanie wystaw w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej. 

 

Realizacja celów przyczyni się do wzrostu aktywności turystycznej w regionie.

Dofinansowanie projektu:

Całkowite wydatki:   43 529,48 EUR
Dofinansowanie z EFRR :   21 764,74 EUR
Środki finansowe z budżetu państwa:  2 559,53 EUR
Środki finansowe z budżetu gminy:  19 205,21 EUR

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers