PL CZ

16-07-2013

NOWY GRYFOWSKI HEJNALISTA

Towarzystwo Miłośników Gryfowa wydało kolejny okazjonalny numer biuletynu historycznego pn. „Gryfowski Hejnalista 2”, który można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego ul.Rynek 33 w Gryfowie Śląskiem

 

Z okazji 200–letniej rocznicy bitwy, jaką stoczono na przedpolach naszego miasta jak i w samym mieście w okresie wojen napoleońskich, działająca w mieście zgrana drużyna Towarzystwa Miłośników Gryfowa wydała kolejny okazjonalny numer biuletynu historycznego pn. „Gryfowski Hejnalista 2”. W numerze m. in. „Zapomniana bitwa – Gryfów Śląski 31 sierpnia 1813 rok” Jana Wysopala oraz równie ciekawy artykuł dr Jarosława Bogackiego dotyczący produkcji i sprzedaży płótna, na którym rosła przez wieki potęga gospodarcza naszego miasta. Drugi już numer tego popularnego biuletynu historycznego jest prezentem od Towarzystwa Miłośników Gryfowa dla mieszkańców miasta z okazji Kwisonalii odbywających w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. Symboliczna cena 1 złoty powinna skłonić do zakupu każdego szanującego się gryfowianina.

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers