PL CZ

17-06-2015

Noc ¦wiźtojańska

Rada So³ecka Biedrzychowic, Rada So³ecka Kar³owic oraz Klub Seniora "Bielany"serdecznie zapraszaj± na NOC ¦WIŹTOJAŃSK” 20.06.2015 - godz. 18.00 Kar³owice - plaæa nad jeziorem Z³otnickim.

 

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers