PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Nielestno zespól pa³acowo-parkowy

Nielestno zespól pa³acowo-parkowy

CZ

Adres: 59-610, Wleń

Pa³ac powsta³ w 1603 r. z inicjatywy Adama von Gersdorf. W latach 1709 - 1891 naleæa³ do rodziny hrabiów von Kottulinski. Przebudowy mia³y miejsce w XIX i XX w. W obecnej formie pa³ac reprezentuje cechy eklektyzmu.
Budowlź otacza ponad 4 ha park. Zosta³ za³oæony w XVII w, obecny uk³ad uzyska³
w XIX w.

Mapa :

Galerie Nielestno zespól pa³acowo-parkowy

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers