PL CZ

23-06-2014

Mistrzostwa Dolnego Śląska, VI Wyścig Kolarski o puchar Św. Anny

29 czerwca 2014r. odbędzą się Mistrzostwa Dolnego Śląska, VI wyścig kolarski o puchar Św. Anny z Proszówki!

 

Regulamin dostępny poniżej:

 

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS

GRYFÓW ŚLĄSKI - PROSZÓWKA

29 CZERWIEC 2014 r.

 

I. Cel wyścigu

- wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas

- popularyzacja sportu kolarskiego

- promocja Gminy Gryfów Śląski

- popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu

II. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

- Rada Sołecka Proszówki

- Urząd Gminy Gryfów Śląski

III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol

IV. Uczestnictwo

W wyścigu uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii (młodzik, junior młodszy, junior, senior i masters) kobiet i mężczyzn. Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje Dolnośląskiego Związku Kolarskiego we Wrocławiu na rok 2014.

IV. Biuro wyścigu

Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa

Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9.30 na parkingu przy szkole. Odprawa techniczna godz. 9.30. Po godzinie 9.30 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się w dniu 29.06.2014 r. na trasie Gryfów Śląski – Brzeziniec - Proszówka

start godz. 10.00 Gryfów Śląski Szkoła Podstawowa, ul. Uczniowska 17

meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

- jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

W dniu 29.06.2014r. (niedziela) Dystans 11,5 km. Start zawodników co 1 min.

Zakończenie około godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2001-2000

Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 1999-1998

Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1997-1996

Senior/ka 19 - lat rocznik 1995 i starszy/a

Masters K30+ 30- lat rocznik 1984 i starsza

I Masters 30 - 39 lat rocznik 1984-1975

II Masters 40 – 49 lat rocznik 1974-1965

III Masters 50 lat - rocznik 1964 i starszy

 

Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski

z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu, a Ci którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

VIII. Finansowanie:

Opłata startowa zgodnie ze stawkami PZKol i kalendarza masters na rok 2014.

Zawodniczki i zawodnicy z terenu Gminy Gryfów Śląski płacą startowe w wysokości 10,- złotych.

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

IX. Nagrody:

Nagrody otrzymują zawodniczki i zawodnicy oddzielnie w kategorii licencja i bez licencji. Puchar za najlepszy czas przejazdu w kategorii licencja i niezrzeszeni.

Medale, nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca od I do III otrzymują zawodniczki i zawodnicy licencjonowani i bez licencji.

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca. Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek

X. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej Góry tel. Kom. 607 495 737

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone przed, w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

- Biuro Zawodów: Adriana Karpowicz tel. 500 101 651

Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771

Adres szpitala:

Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers