PL CZ

26-06-2012

Miźdzynarodowy Przegl±d Kapeli Rockowych

Miźdzynarodowy Przegl±d Kapeli Rockowych

 

Miejsko-Gminny O¶rodek Kultury w Gryfowie ¦l±skim zaprasza zespo³y rockowe do wziźcia udzia³u w Miźdzynarodowym Przegl±dzie Kapeli Rockowych rozpoczynaj±cym wakacje z M-GOK.  Impreza odbździe siź 6 lipca (pi±tek) na boisku za Miejsko – Gminnym O¶rodkiem Kultury. Pocz±tek koncertów godz. 19:00. 

 Zainteresowane zespo³y prosimy o zg³aszanie swojego uczestnictwa pod nr tel. 78 12 900, e-mailowo: mgokgryfow@wp.pl lub osobi¶cie w biurze M-GOK przy ul. Kolejowej 33 a do dnia 29 czerwca. Dla zwyciźzcy przegl±du przewidziana jest nagroda specjalna. Ilo¶ę miejsc ograniczona!


Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers