PL CZ

04-06-2012

Letnie imprezy w Gryfowie ¦l±skim

plan imprez

 

29 czerwca - rozpoczźcie wakacji  impreza estradowa, wystźpy sekcji dzia³aj±cych w M-GOK, wystźpy artystów cyrkowych)

w okresie wakacyjnym M-GOK organizuje mini festyny w so³ectwach naleæ±cych do gminy Gryfów ¦l±ski oraz na terenie miasta ( 1 w tygodniu wyjazd do wybranego so³ectwa oraz 1 festyn w Gryfowie ¦l.)

15 sierpnia- uroczysto¶ci państwowe z okazji „ Cudu nad Wis³±”

31 sierpnia- festyn na zakończenie wakacji( w programie m.in. prezentacje Policji na temat „bezpiecznej drogi do szko³y, wystźpy zespo³ów, dyskoteka)

9 wrze¶nia- „Wieńcowiny pod Gryfem” - Doæynki Gminy Gryfów ¦l±ski w Proszówce

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers