PL CZ

Leśna

Miasto i gmina Leśna położone są w województwie dolnośląskim, w południowej części powiatu lubańskiego, przy granicy z Republiką Czeską. Jednostka ta graniczy z następującymi gminami: Platerówka, Lubań, Olszyna i miasto Świeradów Zdrój z powiatu lubańskiego oraz gminami Gryfów Śląski i Mirsk z powiatu lwóweckiego.
Gmina Leśna jest obszarem rolniczym z istotnym udziałem funkcji przemysłowej (Pobiedna) i rekreacyjnej (Jezioro Leśniańskie, Jezioro Złotnickie). Miasto Leśna jest ośrodkiem przemysłowo – usługowym o lokalnym znaczeniu.
Według danych z 30 czerwca 2008, miasto miało 4671 mieszkańców.

Okolice Leśnej są cennymi terenami rekreacyjnymi. Największą atrakcją Leśnej i okolic jest Zamek Czocha. Również atrakcyjne są zbiorniki: Jezioro Leśniańskie i Jezioro Złotnickie. W okolicach miasta znajduje się także Zamek Rajsko oraz Zamek Świecie. Jednak i w samej Leśnej istnieją zabytki i atrakcje godne uwagi. W mieście zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z ratuszem oraz kamieniczkami, gdzie najciekawszy jest zespół kamienic mieszczańskich z podcieniami. Na uwagę zasługują również dwa kościoły.

Do ważniejszych zabytków należą :

  • Zabytkowy ratusz pochodzący z 1699 roku. Stoi on pośrodku leśniańskiego rynku. Obecnie mieści się w nim Urząd Miasta i Gminy w Leśnej. Ratusz przechodził renowację w roku 1969. Zieloną bryłę ratusza wieńczy niewielka wieżyczka z herbem Leśnej.
  • Kamieniczki z XIX wieku otaczające Rynek i przyległe uliczki. Głownie barokowe i klasycystyczne. Południowa pierzeja rynku to zabytkowe kamieniczki z arkadowymi podcieniami.
  • Kościół pw. Chrystusa Króla – pochodzący prawdopodobnie sprzed 1346 roku, co potwierdza zachowany dokument. Niestety w roku 1702 kościół uległ całkowitemu spaleniu. Już w 1703 roku nastąpiła budowa nowego obiektu kościoła, która trwała wiele lat.
  • Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela – młodszy z leśniańskich kościołów, wybudowany w latach 1852-1853 przez miejscowych wiernych obrządku katolickiego. Restaurowany w latach 1961-1962 posiada neogotyckie wyposażenie wnętrza z XIX wieku.
  • Sztolnie – są to sztuczne groty budowane przez jeńców oddziałów obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Leśnej i okolicach podczas II wojny światowej.
  • Wieża szubieniczna – jest to unikatowy zabytek, niewiele wież szubienicznych zostało zachowanych na świecie. Jej powstanie datuje się na XII wiek.

Historia :

Pierwsza wzmianka o osadzie Leśna datowana jest na rok 1144. Zapisek ten znaleziono w niemieckiej literaturze. Pierwsze źródło podające Leśną jako osadę miejską pochodzi z 3 maja 1329 roku. Źródłem tym jest akt sprzedaży miasta wystawiony przez ówczesnego właściciela Henryka I Jaworskiego który władał Leśną od 1319 roku. Po śmierci księcia Henryka I Jaworskiego, co nastapiło w roku 1346, miasto wraz z przyległościami dostaje się pod panowanie korony czeskiej. Od tego okresu aż do 1785 roku Leśną władała rodzina von Dobschitz. Ważne dla rozwoju miasteczka były nadawane mu przywileje np. w roku 1487 Leśna dostała przywilej cechowy, a w 1515 roku król Władysław II Jagiellończyk nadał osadzie prawo do organizowania targów. Wkrótce potem, dzięki tym aktom prawnym Leśna stała się dużym i znanym ośrodkiem rzemiosła. Miasto wielokrotnie było niszczone przez powodzie i działania wojenne. Kres rozwojowi gospodarczemu przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618-1648), która doprowadziła do upadku miejscowy handel i rzemiosło. Po zakończeniu działań wojennych w mieście i okolicy dynamicznie rozwijało się rzemiosło tkackie, co powoduje znaczny rozwój Leśnej. W krótkim czasie miasteczko staje się jednym z największych ośrodków rzemieślniczych na pograniczu. Rozwój Leśnej był tak dynamiczny, iż w połowie XVII wieku miasto rozrosło się poza bramy miejskie. Wiek XIX to okres uprzemysłowienia miasteczka, w tym okresie powstały pierwsze zakłady włókiennicze. Równocześnie z rozwojem przemysłu następował rozwój miasta. Nowe inwestycje, nowoczesne budynki, instytucje. Przed rokiem 1419 miejscowość stała się własnością zniemczonego rodu serbołużyckiego von Doebschitz, który władał tu aż do 1785 roku. Potem miasteczko kilkakrotnie zmieniało właścicieli. Ostatnim był porucznik Fryderyk Edward Jung. W 1854 roku powstał kościół parafialny, w 1887 wybudowano most kamienny na Kwisie, a od 1896 roku kursowała kolej na trasie Lubań-Leśna. Okres I i II wojny światowej to czas prześladowań miejscowej ludności. W miasteczku i okolicach pracowało wielu Polaków wywiezionych na roboty przymusowe, m. in. z Tarnawy Dolnej k. Suchej Beskidzkiej. Po wyzwoleniu miasta w roku 1945 Leśna z powodu zbyt małej liczby mieszkańców utraciła prawa miejskie na prawie 20 lat. Odzyskała je ponownie w roku 1962. Okres powojenny to okres dalszego uprzemysłowiania Leśnej. Powstaja nowe zakłady, budynki użyteczności publicznej, obiekty turystyczne. Lata 90. XX wieku to okres transformacji Polski który nie ominął miasta. W połowie lat 90. zlikwidowano linię kolejową do Lubania, a zakłady były restrukturyzowane. Po wojnie Leśna należała do powiatu lubańskiego województwa wrocławskiego, w latach 1975-1998 należała do województwa jeleniogórskiego, a od 1998 roku znów należy do powiatu lubańskiego, województwa dolnośląskiego.

Galerie Leśna

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers