PL CZ

15-07-2014

LEGO w SKI&SUN ¦wieradów Zdrój

Atrakcja dostźpna od 19 lipca do końca wakacji!

 

Na miejscu bździe moæna ogl±daę interaktywn± makietź o powierzchni 1,5m2 przedstawiaj±c± scenkź z westernu, a takæe gablotź z pojazdami Lego Technic.

Najm³odsi bźd± mogli bawię siź klockami na specjalnie przygotowanych do tego sto³ach.

Ekspozycja bździe na górnej stacji kolejki.

Szczegó³y:

www.skisun.pl

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers