PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Ko¶ció³ pw. ¦w. Jana Chrzciciela

Ko¶ció³ pw. ¦w. Jana Chrzciciela

CZ

Adres: ul. Sienkiewicza 44, 59-820, Le¶na

Telefon:075 721 12 87

Ko¶ció³ pw. ¦w. Jana Chrzciciela - m³odszy z le¶niańskich ko¶cio³ów, wybudowany w latach 1852-1853 przez miejscowych wiernych obrz±dku katolickiego. Restaurowany w latach 1961-1962 posiada neogotyckie wyposaæenie wnźtrza z XIX wieku.

Mapa :

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers