PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Ko¶ció³ parafialny Zwiastowania NMP

Ko¶ció³ parafialny Zwiastowania NMP

CZ

Adres: ul. Ko¶cielna 12 , 59-630, Mirsk

Strona www :www.parafia.mirsk.info

wzniesiony zosta³ w latach 1562-1567 na miejscu starszego, wzmiankowanego w 1346, w stylu pó¼nogotycko-renesansowym w formie halowej i ma barokow± wieæź dobudowan± w XVIII w. We wnźtrzu drewniana rze¼ba gotycka z I po³. XV w. – Madonna z Dzieci±tkiem, drewniana renesansowa skrzynia na ja³muænź z 1580, osiemnastowieczna chrzcielnica w stylu klasycystycznym, w ¶cianach nagrobki i epitafia. Ponadto organy zbudowane przez Krzysztofa Ferdynanda Neumanna w 1801 r., obudowane w 1806 szaf± organow± przez zdobnika z Lubawki

Mapa :

Galerie Ko¶ció³ parafialny Zwiastowania NMP

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers